ماندگاری بالا Can Be Fun For Anyone

در نهایت اینکه براوو سیرا در آمریکا تولید می شود؛ از پیدا کردن مواد اولیه گرفته تا تولید و بسته بندی! به جای آن، از بوی اقیانوس و ساحل در تامی باهاما استفاده شده است. سرطان جان بازیگر جوان ایرانی…